150 anys apasionats per la música

Política de Privacitat

La Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol , societat titular del lloc web “primitivarafelbunyol.com” només obté i conserva la següent informació sobre els visitants del nostre web:

El nom de domini del proveïdor (ISP) i/o adreça IP que els dóna accés a la xarxa. Per exemple, un usuari del proveïdor X només estarà identificat amb el domini i/o l’adreça IP. D’esta manera podem elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint el nostre web.
La data i hora d’accés al nostre web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustos precisos per a evitar problemes de saturació en les nostres hores punta.
L’adreça d’internet des de la que va partir l’enllaç que dirigix al nostre web. Gràcies a esta dada, podem conéixer l’efectivitat dels distints bàners i enllaços que apunten el nostre servidor, a fi de potenciar els que oferisquen millors resultats.
El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conéixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, a fi que els usuaris obtinguen un resultat més satisfactori.
La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

NAVEGACIÓ AMB COOKIES

La pàgina del nostre web utilitza cookies, xicotets fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten obtindre la informació següent:
La data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el nostre web.
El disseny de continguts que l’usuari va triar en la seua primera visita al nostre web.
Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.L’usuarité l’opció d’impedir la generació de cookies, per mitjà de la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, l’empresa no es responsabilitza de que la desactivació dels mateixos impedisca el bon funcionament de la pàgina.

TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

primitivarafelbunyol.com, és un domini en internet de titularitat de Societat Musical “La Prmitiva” de Rafelbunyol, amb adreça en C/ 25 d’Abril, s/n 46138 Rafelbunyol València – Espanya Tel.96 141 30 47.

La Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol no guarda ni emmagatzema cap dada personal de cap usuari que visite la web o el seu servici de contacte. Si en un futur s’emmagatzemaren:

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de servicis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportats en el moment del seu registre, o qualsevol altre facilitat a La Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol per al seu accés a alguns dels servicis del lloc web (subscripció a fòrums, xats, concursos,…), siguen incorporats a fitxers titularitat d’esta societat, amb la finalitat de facilitar la prestació dels servicis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten servicis personalitzats en “primitivarafelbunyol.com”, per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats en “primitivarafelbunyol.com” que permeten dissenyar millores en els servicis prestats, per a la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per a mantindre-li informat, bé per correu electrònic bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i servicis relacionats amb La Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol o amb terceres empreses o societats col·laboradores. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari presta el seu consentiment expresse per a l’enviament de publicitat a través del dit mitjà, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció dels dades de caràcter personal.

La Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol es compromet al compliment de la seua obligació de secret dels dades de caràcter personal i del seu deure tractar-los amb confidencialitat, i assumix, a estos efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que establix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i la resta de legislació aplicable.

L’usuari respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se La Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol el dret a excloure dels servicis registrats a tot usuari que haja facilitat dades falses, sense perjuí de les altres accions que procedisquen en Dret.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si és el cas, cancel·lar els seus dades de caràcter personal subministrats, per mitjà de petició escrita dirigida a Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol , c/ 25 d’Abril, s/n – 46138 Rafelbunyol València – Espanya Tel.96 141 30 47 Departament de Gestió Web.