150 anys apasionats per la música

Pla d’Estudis

L’ESCOLA DE MÚSICA “LA PRIMITIVA” DE RAFELBUNYOL

 

És el lloc on podràs aprendre música i passar una bona estona amb els teus amics i amigues fent sonar els instruments tots junts.

 

L’Escola de Música, és un centre en constant evolució i està inscrita en el Registre  de Centres Docents de  la Conselleria de Cultura i Educació  de la Generalitat Valenciana, en la secció d’Escoles de Música amb el Codi de Centre núm. 46 028171.

 

Nivells Educatius

 

Música per a bebés ( 1 i 2 anys )

En aquestes classes, que seran impartides per professorat especialitzat en educació infantil i en pedagogia musical, els xiquets podran escoltar músi- ca, tocar instruments , realitzar dramatitzacions musicals, etc.

Als dos anys, la capacitat que els xiquets tenen de cantar les cançons po – tencia i accelera enormement el procés d’articulació de la parla, per la relació que existeix entre el llenguatge verbal i el musical. I a més ja tenen l’autonomia suficient per realitzar danses o jocs de moviment organitzats de forma col·lectiva, i així incorporen també una relació amb els altres infants. És per això que, sense deixar d’aprofundir en la relació afectiva entre adult i  xiquet, també podrem afavorir la relació de grup a partir de l’estimulació musical.

 

 

Sensibilització Musical ( de 3 a 5 anys )

 

L’escola de Música “La Primitiva” de Rafelbunyol, vol oferir a tots els xiquets i xiquetes que tenen 3 anys l’oportunitat de descobrir i gaudir del meravellós món de la música mitjançant activitats adaptades a la seua edat. Els jocs i els contes musicals, les audicions actives, l’expressió corporal, la interpretació de cançons i danses senzilles, l’exploració de les possibilitats sonores de la veu, de la percussió corporal i dels instruments escolars més senzills, seran el vehicle per aconseguir que comencen a introduir-se en  la Música i al mateix temps estimular la seua sensibilitat musical.

Aquesta etapa educativa, és el moment del despertar musical. Les classes estan impartides per especialistes en Pedagogia Musical.

 

 

Iniciació al Llenguatge Musical i l’Instrument ( de  6 i 7 anys )

 

Dissenyat i pensat per a que tots els nostres alumnes puguen assolir els primers mecanismes de lectura del Llenguatge Musical i Instrumental, sense cap tipus de problema i sense suposar un trauma educacional, assegurant d’aquesta manera un èxit total en el següent pas: Les Ensenyances  Elementals.

 

Ensenyances  Elementals ( A partir de 8 anys )

 

Igual que en els ensenyaments reglats aquest grau consta de 4 cursos , basats en l’aprenentatge del llenguatge musical, instrument, Cant Coral, Banda Infantil i Juvenil i Orquestra de Corda. També es  prepara tot l’alumnat interessat per fer la prova d’accés a Grau Mitjà i poder, si volen, continuar els seus estudis en un Conservatori Professional.

 

 

Ensenyances Professionals

 

Destinat a l’alumnat que, després d’acabar el grau elemental de música, no desitja estudiar  el Grau Mitjà al Conservatori, i que ho pot fer en la nostra Escola de Música. Al mateix temps, també pot rebre classes tot aquell alumnat que ja està matriculat en un Conservatori Oficial i vol reforçar el seu aprenentatge.

 

 

 

Grup d’ Adults

 

Totes aquelles persones a qui els agrada la música però mai han tingut l’opportunitat o el moment per poder realitzar el seu somni de tocar un instrument i passar bones estones en companyia dels amics fent música, tenint accés a tota l’oferta instrumental que els ofereix l’Escola. També  poden tocar amb el grup d’Instrumental d’adults.

 

INSTRUMENTS

 

Els instruments que podràs aprendre en l’Escola de Música són:

Flauta, Oboé. Clarinet, Requint i Saxòfon.

Tuba, Bombardí, Trombó de vares, Trompa,  Trompeta i  Fliscorno.

Percussió: Caixa, Timbals, Xilòfon, Vibràfon, Marímba, Bateria, etc…

Violí, Viola, Violoncel i Contrabaix.

Piano.

Guitarra.

Dolçaina.

Cant.