150 anys apasionats per la música

Història

La Banda Infantil naix l’any 2007 sota la iniciativa del Director de la nostra escola, En Jesús Oron Garcia, per donar als més menuts de la nostra escola l’oportunitat de la interpretació grupal, de tal forma que comencen a desenvolupar el sentit de l’afinació, del ritme i de la interpretació conjunta, per a que, progressivament, assolisquen les aptituts adients per a poder passar amb posterioritat a la Banda Juvenil, i d’aquesta, seguint les mateixes pautes de conducta i interpretació, a la Banda Simfònica.

Està formada per alumnat de 1er i 2on de Grau Elemental,entre els 8 i els 10 anys.

El seu repertori està format per obres i exercicis arreglats per a que puguen ser interpretats per l’alumnat d’aquest nivell inicial.